Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – korzystne zmiany w Tarczy 4.0

Pożyczka, obok świadczenia postojowego oraz zwolnienie z ZUS, to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla małych przedsiębiorców. Od czasu pierwszej tarczy antykryzysowej zmieniły się warunki udzielania pożyczki.

Pożyczka 5000 zł udzielana jest jednorazowo ze stałym oprocentowaniem w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Pożyczka 5000 zł ma trzymiesięczny okres karencji (zaczynamy spłatę po trzech miesiącach), a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.


Co więcej, zostanie umorzona wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka musi zostać przeznaczona na „pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. Co to oznacza? Że na przykład, urlop nad morzem należy opłacić z innych środków. Pożyczkę można przeznaczyć np. na opłacenie podatków, składek na ZUS czy wynajmu lokalu. I na stronach rządowych znajdziemy informację, że „istotne jest, aby przedsiębiorca miał zachowane rachunki z wydatków w razie kontroli”.

Nie każda firma kwalifikuje się do tej pożyczki. Warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. oraz co najmniej w jednym roku z poprzednich dwóch lat, należy spełnić te warunki:

  • średnio w roku zatrudnionych w firmie było mniej niż 10 osób;
  • obrót netto był niższy niż 2 miliony euro lub suma aktywów z bilansu rocznego był mniejsza niż 2 miliony euro.


Nie jest warunkiem zatrudniania pracowników – o pożyczkę mogą się ubiegać także tzw. samozatrudnieni. Nie trzeba też wykazać spadku lub utraty przychodów i można korzystać równocześnie z innych świadczeń.

Co jest też ważne środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypomnijmy też, że beneficjenci takiej pomocy nie zapłacą również podatku od czynności cywilno-prawnych, zwolnione są z niego bowiem pożyczki udzielane z funduszy celowych, a takim jest Fundusz Pracy.

Przewiń do góry