cennik top hands

Usługi księgowe

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych osób fizycznych i prawnych we wszelkich rodzajach działalności.
Obsługujemy firmy kompleksowo w zależności od zapotrzebowania – od wyboru formy opodatkowania, pomocy w założeniu firmy, księgowania dokumentów i wprowadzania przelewów do banku, przez rozliczenia podatków i składek, po sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Wspomagając Twoją księgowość, rozwiążemy zarówno doraźne, jak i poważniejsze problemy z dziedziny podatków i rachunkowości.
Zorganizujemy księgowość, przepływ dokumentów, dokumentację związaną z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników – możemy przeprowadzić audyt działających już systemów.
Doradzamy, jak zoptymalizować prowadzenie ksiąg i rozliczanie podatków. Dążymy do wieloletniej współpracy, aby mieć wkład w budowanie i rozwój Twojej firmy poprzez opracowanie bezpiecznej strategii podatkowej.
Przejmujemy za Ciebie wszelkie kontakty z administracją podatkową i ZUS - zarówno w bieżących sprawach, jak i w przypadku kontroli. W razie potrzeby występujemy z zapytaniami o indywidualne interpretacje podatkowe.
Sporządzamy deklaracje podatkowe i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z pełnomocnictwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Posiadamy dostęp do portalu podatkowego, platformy usług elektronicznych ZUS i elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Jesteśmy członkami Klastra.IT, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O. Szczecin (działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, pomagając raczkującym biznesom stawiać pierwsze kroki w aspektach podatkowych oraz na bieżąco informować o zachodzących zmianach w przepisach).

Zespół Busacco to nie tylko praktyka i doświadczenie, również pasja i zaangażowanie, które są w zawodzie księgowego niezbędnym elementem zapewnienia klientom bezpiecznej obsługi.

Stawiamy na ludzi energicznych i kreatywnych, dla których profesjonalizm świadczonych usług i dalsze kształcenie jest priorytetem.

USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych świadczymy również usługi

badania sprawozdań finansowych, przeglądu sprawozdań i ich weryfikacja;
przeglądu ksiąg rachunkowych;
doradztwa podatkowego;
badania planów przekształcenia; podziału i połączeń zgodnie z KSH;
wykonywania ekspertyz, opinii ekonomiczno-finansowych
opracowywania programów restrukturyzacji, biznes planów, oceny opłacalności inwestycji
świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.
OKradca logo

...

Przewiń do góry