Numer NIP na paragonie

Bierzesz paragon a później fakturę da firmę – teraz musisz pamiętać o podaniu NIP już przy wystawianiu paragonu.

Wystawienie faktury do paragonu bez NIP podatnika zagrożone będzie sankcją w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej wysokości będzie również nałożona na nabywcę (czynnego podatnika VAT), który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Nie dotyczy to usług taksówek osobowych.

Dla przypomnienia – w przepisach już obowiązujących istnieje tzw. faktura uproszczona – tj. paragon do kwoty ok 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi w 2020 r. dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Faktura uproszczona:

  • nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
  • musi zawierać NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Przewiń do góry