Mikrorachunek a inne zobowiązania podatkowe

Od stycznia 2020 roku płatnicy i podatnicy podatku PIT otrzymali swój własny mikrorachunek do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia.

Jednak nie wszystkie podatki można wpłacać na to konto.

Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, PCC, należy wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Na dotychczasowych zasadach płacimy też niektóre podatki np.

  • opłacane w formie z karty podatkowej ;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC
  • podatek od spadków i darowizn;
  • podatek od gier
  • VAT-14 (Deklaracja składanej do wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych),
  • podatku akcyzowego,
  • kar pieniężnych i porządkowych;
  • cła;
  • daniny solidarnościowej;
  • opłaty paliwowe

Również wpłaty za mandaty karne regulujemy tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym. 🚕

Numery aktualnych rachunków bankowych znajdziemy na stronie MF; znajdziemy tam również tabelę powiązań symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych.

https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r

Przewiń do góry