Mały ZUS i Mały ZUS +

Chcesz skorzystać z Małego ZUS? – 8 stycznia mija ważny termin. Jeśli w 2019 r. nie płaciłeś małego ZUS a w 2019 roku osiągnąłeś przychody niższe niż 67 500 zł, możesz z tej możliwości skorzystać w roku bieżącym. Termin zgłoszenia mija 8 stycznia 2020 r. Przedsiębiorca, korzystający z „małego ZUS” w ubiegłym roku nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, jeśli będzie z niego nadal korzystał.

Dodatkowo – od 1 lutego 2020 r. wchodzi nowa preferencyjna forma w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (Mały ZUS Plus). Jeżeli twoje przychody w 2019 r. z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły kwoty 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgłoszenia do 29 lutego 2020. Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl

Przewiń do góry