Kwarantanna po powrocie do kraju… konsekwencje dla pracodawcy

Każdy wracający do kraju ma obowiązek odbycia kwarantanny która trwa 14 dni. Pracodawca powinien w tym okresie wypłacać wynagrodzenie, pytanie tylko jakie i na jakiej podstawie.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnajdziemy informację, iż osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Niestety dla pracodawcy nie jest to takie oczywiste bo pracownik przecież jest zdrowy i zdolny do pracy a tu nagle musi pokrywać koszty przebywania pracownika w odosobnieniu.

Część pracowników zaczyna to wykorzystywać i świadomie przekraczają granicę by mieć później 14 dniowy urlop. Szczególnie, że do jego uzyskania wystarczy złożyć pracodawcy oświadczenie o przebytej kwarantannie w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Zgodnie zaś z par. 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwarantanny, obowiązek jej odbycia „jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”.

W efekcie osoby nią objęte z mocy prawa, bez formalnej decyzji inspektora sanitarnego, mają prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Nie ma jednak możliwości sprawdzenia, czy w trakcie kwarantanny osoba jej poddana może wykonywać pracę, a zatem czy taką pracę zdalną może jej polecić pracodawca.

Oświadczenie pracownika o odbyciu kwarantanny składane jest do 3 dni po zakończeniu kwarantanny, przy czym jeżeli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Brak decyzji o obowiązku kwarantanny budzi jednak wątpliwości czy takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Nie jest pewne, czy osoby na kwarantannie z rozporządzenia mają być traktowane tak samo, jak osoby, którym poddanie się kwarantannie nakazuje inspektor sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. Przepis art. 26 ustawy zasiłkowej stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie przebywającej na kwarantannie, o ile nie może ona wykonywać pracy – pracodawca zatem przed wypłatą takiego zasiłku powinien mieć możliwość zweryfikowania czy pracownikowi można powierzyć pracę zdalną w izolacji. Co ciekawe godnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – każda osoba wracająca zza granicy „powinna się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego eZLA o kodzie ICD-10 Z20 – styczność i narażenie na choroby zakaźne lub Z29 – potrzeba innych środków profilaktycznych”. Takie informacje powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wysłały do placówek POZ. Lekarze zaś uważają że jest to niezgodne z prawem, gdyż zwolnienia tzw. „chorobowego” nie można wystawić zdrowemu człowiekowi tylko objętemu kwarantanną.

Oświadczenia są dostępne na stronie ZUS.pl

Przewiń do góry