Koronawirus – co dalej pracodawco?

Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia  walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.  Takie narzędzia dała nam ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej  ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni. 

W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu epidemii od 8.03.2020 pracodawca może polecić zatrudnionemu świadczenie umówionej pracy przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania.

Praca zdalna (nie mylić z telepracą) to metoda doraźna, wprowadzona, by zabezpieczyć się przed nowym wirusem i jego skutkami. Dlatego jest narzędziem prostym, skutecznym, szybkim do wdrożenia i odformalizowanym. Pracodawca ma prawo ją zarządzić, np. gdy zauważy niepokojące objawy choroby Zlecenie pracy zdalnej jest decyzją jednostronną pracodawcy, a pracownik musi się jej podporządkować.

Czego nie wolno pracodawcy, co musi:

Zgodnie z zaleceniami Generalnej Inspekcji Pracy pracodawca:

  • nie może skierować na dodatkowe badania pracownika wykazującego objawy przeziębienia bez jego zgody (chyba że zbiegnie się to z terminem kolejnego badania okresowego);
  • musi dopuścić do pracy osobę, która wraca np. z urlopu z regionu dotkniętego wirusem; nie ma uprawnienia do samodzielnej oceny stanu jej zdrowia;
  • nie może wysłać takiej osoby na urlop czy zmusić do kwarantanny domowej;
  • musi uhonorować odmowę zatrudnionego wykonania polecenia podróży służbowej w rejony zagrożone koronawirusem; jeśli jednak pracownik zdecyduje się na wyjazd, należy mu zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające;

Dłuższy zasiłek opiekuńczy

W razie nieprzewidzianego zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, rodzicowi dziecka do 8 r.ż. przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 14 dni na.

Ustawa przewiduje natomiast dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze maks. 14 dni na dziecko do 8 lat w razie zamknięcia z powodu COVID-19 miejsca pobytu dziecka. Przyznaje się go w trybie i na zasadach ustawy zasiłkowej, a okresu jego pobierania nie wlicza się do maksymalnej puli dni przebywania na zasiłku udzielonym na dzieci (60 dni w roku kalendarzowym). Pracodawca zatrudniający do 20 pracowników nie ponosi dodatkowych kosztów, całość opłacane jest z zasiłków ZUS na podstawie odpowiednich zaświadczeń o zamknięciu placówki oświatowej oraz wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego Z-15. Niestety pracownicy przebywający na takim zasiłku muszą liczyć się z utratą części wynagrodzenia bowiem ZUS opłaci jedynie 80% wynagrodzenia (średniej z ostatnich 12 miesięcy).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/3194282

Przewiń do góry