Czy pracodawca przekazując mydło i kremy pracownikom powinien pobierać zaliczki na PIT?

Interpretacja podatkowa nr 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM dotyczyła kwestii ewentualnego powstania przychodu ze stosunku pracy u pracowników, którzy od pracodawcy otrzymali do używania mydła, kremy do rąk. Środki te przekazywane były na podstawie przepisów o zwalczaniu epidemii koronawirusa. Zdaniem pracodawcy, w tym przypadku szpitala, takie przekazania należy potraktować jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować w ten sam sposób co wynagrodzenie. Wnioskodawca twierdził, że mamy tu swoiste domniemanie, że jeżeli przysporzenie następuje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, jest traktowane jako nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem pracodawcy pracownik otrzymując od pracodawcy środki spożywcze lub chemiczne, otrzymuje więc swojego rodzaju „wynagrodzenie”, które jest przysporzeniem majątku tej osobie. Osoba ta, nie będzie musiała przeznaczać swojego wynagrodzenia na zakup tych środków. Z takim podejściem nie zgodził się jednak fiskus, który uznał, że o przychodzie i podatku w tym przypadku nie może być mowy. Nie każde świadczenie jest przychodem pracownika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub zaoszczędzenia wydatku. Organ podatkowy podkreślił jednak, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. K 7/13 uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i
  • przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

To samo potwierdziło też Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przewiń do góry