Czas na wielkie porządki i wyprzedaże garażowe

Pandemia uziemiła wiele osób w domu. Część osób mogła wreszcie nadrobić zaległości w czytaniu lub oglądaniu seriali, część znalazła inne formy aktywności a część mogła zabrać się a odkładane latami porządki. Zbieractwo jest naturą człowieka i dopiero jak nie ma miejsca na następny ukochany przedmiot zaczynamy zastanawiać się jak poszerzyć ograniczającą nas przestrzeń. Dobrym rozwiązaniem staje się uporządkowanie skarbów i być może pozbycie się tych najmniej potrzebnych rzeczy. Mamy różne opcje pozbycia się nadmiernej ilości zgromadzonych przedmiotów oddając je potrzebującym, sprzedając lub w ostateczności zasilając pobliski śmietnik.

Dokonując transakcji sprzedaży na gruncie prywatnym, trzeba mieć świadomość, że nie zawsze taka transakcja pozostaje neutralna w podatku dochodowym. W ustawowo określonych okolicznościach kwoty uzyskane z takiej sprzedaży podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż rzeczy używanych poza działalnością gospodarczą typu odzież, zabawki, meble, kosmetyki sprzęty agd, rtv czy samochody zbywane mogą być różnymi kanałami.

Podatek dochodowy od sprzedaży:

Odpłatna sprzedaż rzeczy jest przychodem, który ustalamy pomniejszając cenę, za którą sprzedaliśmy dany przedmiot o koszty poniesione przy sprzedaży.

Nie zawsze jednak przychód należy opodatkować. Podatek zapłacimy wyłącznie wtedy, gdy sprzedaż ma miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie.

Sprzedaż rzeczy może skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego jedynie wtedy, gdy okres jej posiadania był krótszy niż pół roku. Bieg tego półrocznego okresu liczy się od końca miesiąca, w którym podatnik nabył jej własność

Jak wyliczymy przychód ze sprzedaży?

Większość przedmiotów sprzedawanych jest poza umową spisywaną w formie pisemnej, warto, jednakże mieć takową dla celów dowodowych. Podstawą ustalenia wysokości przychodu jest cena określona w umowie. Jednak, gdy sprzedający poniósł wydatki związane ze zbyciem rzeczy, np. koszty ogłoszeń, również internetowych, wówczas o wartość tych wydatków klasyfikowanych jako koszty odpłatnego zbycia – obniża cenę określoną w umowie.  

Nie warto zaniżać ceny. W sytuacji, gdy cena określona w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy i jednocześnie podatnik nie potrafi racjonalnie uzasadnić takiej różnicy (np. duży stopień zużycia, uszkodzenia rzeczy, przestarzałe oprogramowanie), organ podatkowy upoważniony jest do jej określenia w wysokości wartości rynkowej. W takim przypadku na potrzeby ustalenia swojej wyceny organ podatkowy stosuje ceny rynkowe podobnych rzeczy z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca sprzedaży. Z tego właśnie powodu, gdy w przypadku danej transakcji występują okoliczności mające wpływ na obniżenie tej ceny, należy je wiarygodnie udokumentować oraz warto wskazać w umowie

Dochód uzyskany ze sprzedaży rzeczy opodatkowany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatnik nie jest jednak zobowiązany do jego zapłaty w trakcie roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, nie podlega on również wykazaniu w żadnej deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku należy go rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Przewiń do góry