Co podać? – miejsce zameldowania czy zamieszkania – PITolenia cd

W rocznym rozliczeniu podatkowym podajemy nie tylko swoje dane identyfikacyjne, ale również adres zamieszkania, na podstawie którego ustala się, jaki urząd skarbowy będzie obsługiwał nasze sprawy. Co jednak zrobić, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przeprowadziliśmy się?

Przepisy mówią, że PIT składa się „w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców (miejsce świadczenia działalności nie jest brane pod uwagę). Wspomnianym miejscem zamieszkania jest ta miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu i w której znajduje się centrum interesów życiowych i majątkowych.

Miejsce zameldowania nie jest ważne, o ile ktoś przebywa stale w innej miejscowości. Często zdarza się, że ktoś jest zameldowany w rodzinnej miejscowości, ale pracuje i w związku z tym mieszka na co dzień w innej. W takich wypadkach deklarację podatkową składa się w miejscu zamieszkania, nie zameldowania.

Jeśli więc w trakcie roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania a nie powiadomiliśmy o trym pracodawcy, wystarczy, że wpiszemy zmieniony adres w polu z danymi osobowymi w rozliczeniu rocznym, a sam PIT złożymy w nowym urzędzie. Możemy też dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na druku ZAP-3 i złożyć je do urzędu skarbowego.

ZAP-3 możemy również złożyć, gdy do tej pory zwrot podatku otrzymywaliśmy pocztą, a teraz chcielibyśmy na konto bankowe, lub w ciągu roku zmieniliśmy numer konta bankowego.

Podobną funkcję, co druk ZAP-3 pełni formularz NIP-7. Za pomocą dokumentu nie tylko złożymy wniosek o nadanie NIP, ale też zaktualizujemy swoje dane. NIP-7 jest jednak przeznaczony wyłącznie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub:

  • są podatnikami VAT,
  • nie są ujęte w rejestrze PESEL,
  • są płatnikiem podatków,
  • płatnikiem na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zgłoszenie o aktualizację danych należy złożyć w ciągu 7 dni od daty, kiedy nastąpiły zmiany.

Pracownik będący jednocześnie przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG zmianę adresu zamieszkania zgłasza za pośrednictwem CEIDG na wniosku CEIDG-1.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać roczne deklaracje rozliczeniowe do urzędów skarbowych najpóźniej do ostatniego dnia stycznia w danym roku, za rok poprzedni a swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Przewiń do góry