Formy działania organizacji pozarządowych fundacja a stowarzyszenie – podobieństwa i różnice.

Organizacje pozarządowe mogą przyjąć różne formy prawne swojej działalności. Najpopularniejsze z nich to fundacje i stowarzyszenia. W praktyce ich działalność może mieć zbliżoną formę jednakże między stowarzyszeniem i fundacją jest sporo różnic które już na etapie konstruowania formy działalności należy rozważyć. Przede wszystkim Fundacja to majątek – który przekazuje fundator lub grupa fundatorów chcących osiągnąć ważne społecznie cele przekazując go pod zarząd – władze fundacji. Stowarzyszenie zaś to grupa osób – znajomych, rodziny o wspólnych ...

Zmiany w podatkach, rachunkowości i finansach w 2017 roku

Podwyższono limit powyżej którego prowadzona jest pełna księgowość do 2 mln euro (8.595.200 zł) Ryczałt Ewidencjonowany – przychody do 250 tys. Eur (644.640,- zł) Zgłoszenia Intrastat przesyłane tylko w formie elektronicznej (specyfikacja w formacie XML) a od 30.06.2017 wprowadza się obowiązek podawania numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta przy wywozie. Obniżono z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Do tej ...
Przewiń do góry