Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – korzystne zmiany w Tarczy 4.0

Pożyczka, obok świadczenia postojowego oraz zwolnienie z ZUS, to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla małych przedsiębiorców. Od czasu pierwszej tarczy antykryzysowej zmieniły się warunki udzielania pożyczki. Pożyczka 5000 zł udzielana jest jednorazowo ze stałym oprocentowaniem w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki. Pożyczka 5000 zł ma trzymiesięczny okres karencji (zaczynamy spłatę po trzech miesiącach), a ...

Ukryte koszty eksploatacji samochodu i innych urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska to chyba jeden z najczęściej dotykających przedsiębiorców obowiązków, wynikających z przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo obejmuje ich konieczność składania raportu o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych (tzw. raportu KOBIZE). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych działa na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) i jest ...

Co podać? – miejsce zameldowania czy zamieszkania – PITolenia cd

W rocznym rozliczeniu podatkowym podajemy nie tylko swoje dane identyfikacyjne, ale również adres zamieszkania, na podstawie którego ustala się, jaki urząd skarbowy będzie obsługiwał nasze sprawy. Co jednak zrobić, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przeprowadziliśmy się? Przepisy mówią, że PIT składa się „w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców (miejsce świadczenia działalności nie jest brane pod uwagę). Wspomnianym miejscem ...

Mikrorachunek a inne zobowiązania podatkowe

Od stycznia 2020 roku płatnicy i podatnicy podatku PIT otrzymali swój własny mikrorachunek do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Jednak nie wszystkie podatki można wpłacać na to konto. Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, PCC, należy wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach płacimy też niektóre podatki np. ...

Mikrorachunek – warto wiedzieć

Prowadzisz działalność gospodarczą i jednocześnie pracujesz na etacie? Mikrorachunek generujesz w oparciu o NIP nadany działalności. Pamiętaj by nie generować drugiego rachunku za pomocą nr PESEL. Płacisz podatki z zagranicznego banku, nie masz BIC? Mikrorachunek generujesz na zasadach ogólnych - jest on w formacie IBAN a dodatkowo podajesz nr SWIFT: NBPLPLPW. czy Twoje podatki może opłacić rodzina - nie ma tu ograniczeń kwotowych; w innym przypadku - osoba trzecia, może płacić jeśli kwota podatku nie ...

Numer NIP na paragonie

Bierzesz paragon a później fakturę da firmę – teraz musisz pamiętać o podaniu NIP już przy wystawianiu paragonu. Wystawienie faktury do paragonu bez NIP podatnika zagrożone będzie sankcją w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej wysokości będzie również nałożona na nabywcę (czynnego podatnika VAT), który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Nie dotyczy to usług taksówek osobowych. Dla przypomnienia – w przepisach już obowiązujących istnieje tzw. faktura uproszczona – ...

Zaczyna się akcja PIT oraz Mikorachunek dla każdego

Zaczyna się "akcja" PIT! O co chodzi? Zmieniają się terminy złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od ...

Mały ZUS i Mały ZUS +

Chcesz skorzystać z Małego ZUS? - 8 stycznia mija ważny termin. Jeśli w 2019 r. nie płaciłeś małego ZUS a w 2019 roku osiągnąłeś przychody niższe niż 67 500 zł, możesz z tej możliwości skorzystać w roku bieżącym. Termin zgłoszenia mija 8 stycznia 2020 r. Przedsiębiorca, korzystający z "małego ZUS" w ubiegłym roku nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, jeśli będzie z niego nadal korzystał. Dodatkowo - od 1 lutego 2020 r. wchodzi nowa ...

Optymalizacja podatkowa w praktyce – zastosowanie ulgi na badania i rozwój w celu obniżania obciążeń podatkowych biznesu

Obowiązująca od 2016 roku ulga na badania i rozwój ma na celu poprawę konkurencyjności polskich firm na rynkach europejskich. Promuje ona inwestycje mające na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych technologii w firmach. Nowe regulacje, mimo że obowiązują już drugi rok nie są szeroko rozpowszechnione wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nie słyszało o uldze bądź nie wie, jak te przepisy zastosować również w ich działalności. Ulga ta zastąpiła obowiązującą od 10 lat ulgę na ...

Rozliczenie roczne po śmierci współmażonka

Zbliża się termin rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób fizycznych. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest rozliczanie się wspólnie z małżonkiem. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów (tzw. wspólne opodatkowanie). Osoby, które straciły męża lub żonę w trakcie minionego roku, mają prawo ...
Przewiń do góry