Koronawirus – co dalej pracodawco?

Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia  walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.  Takie narzędzia dała nam ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej  ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.  W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu epidemii od 8.03.2020 pracodawca ...

Ukryte koszty eksploatacji samochodu i innych urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska to chyba jeden z najczęściej dotykających przedsiębiorców obowiązków, wynikających z przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo obejmuje ich konieczność składania raportu o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych (tzw. raportu KOBIZE). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych działa na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) i jest ...

Co podać? – miejsce zameldowania czy zamieszkania – PITolenia cd

W rocznym rozliczeniu podatkowym podajemy nie tylko swoje dane identyfikacyjne, ale również adres zamieszkania, na podstawie którego ustala się, jaki urząd skarbowy będzie obsługiwał nasze sprawy. Co jednak zrobić, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przeprowadziliśmy się? Przepisy mówią, że PIT składa się „w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców (miejsce świadczenia działalności nie jest brane pod uwagę). Wspomnianym miejscem ...

Mikrorachunek a inne zobowiązania podatkowe

Od stycznia 2020 roku płatnicy i podatnicy podatku PIT otrzymali swój własny mikrorachunek do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Jednak nie wszystkie podatki można wpłacać na to konto. Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, PCC, należy wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach płacimy też niektóre podatki np. ...

Mikrorachunek – warto wiedzieć

Prowadzisz działalność gospodarczą i jednocześnie pracujesz na etacie? Mikrorachunek generujesz w oparciu o NIP nadany działalności. Pamiętaj by nie generować drugiego rachunku za pomocą nr PESEL. Płacisz podatki z zagranicznego banku, nie masz BIC? Mikrorachunek generujesz na zasadach ogólnych - jest on w formacie IBAN a dodatkowo podajesz nr SWIFT: NBPLPLPW. czy Twoje podatki może opłacić rodzina - nie ma tu ograniczeń kwotowych; w innym przypadku - osoba trzecia, może płacić jeśli kwota podatku nie ...
Przewiń do góry