Czy pracodawca przekazując mydło i kremy pracownikom powinien pobierać zaliczki na PIT?

Interpretacja podatkowa nr 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM dotyczyła kwestii ewentualnego powstania przychodu ze stosunku pracy u pracowników, którzy od pracodawcy otrzymali do używania mydła, kremy do rąk. Środki te przekazywane były na podstawie przepisów o zwalczaniu epidemii koronawirusa. Zdaniem pracodawcy, w tym przypadku szpitala, takie przekazania należy potraktować jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować w ten sam sposób co wynagrodzenie. Wnioskodawca twierdził, że mamy tu swoiste domniemanie, że jeżeli przysporzenie następuje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, jest traktowane ...

Bez ważnego numeru VAT UE nie zastosujesz stawki 0% przy dostawie towarów !

1 lipca br. weszły w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2006/112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE. Numer wydany musi być przez administrację podatkową innego kraju niż kraj wysyłki towaru. Dodatkowo numer ten będzie musiał zostać podany przez nabywcę. Niezłożenie informacji podsumowującej lub złożenie jej z nieprawidłowymi danymi będzie skutkować koniecznością zastosowania stawki VAT właściwej dla dostawy ...
Przewiń do góry